Szolgáltatásaink

SZOLGÁLTATÁSAINK

Szolgáltatásaink körét a gazdasági élet folyamatainak ismeretében és az azokban keletkezett problémák figyelembevételével alakítottuk ki. Alábbi szolgáltatásainkat ajánljuk szíves figyelmébe:


TELEFONOS BEHAJTÁS

Behajtási osztályunk munkatársai a megbízó igényeinek megfelelően, a telefonos stratégiát rugalmasan kialakítva indítanak és fogadnak hívásokat. Egy-egy eljárás során legalább 10–12 alkalommal veszik fel a kapcsolatot az érintettekkel (adós, adóstárs, készfizető kezes stb.). Egyeztetnek az adósokkal, és megállapodást kötnek a tartozásukról, illetve reklamáció esetén válaszolnak az adós ügyfelek kérdéseire. Fontosnak tartjuk a rendszeres ellenőrzést, amely nélkülözhetetlen visszajelzés cégünk és dolgozóink számára. Az eljárás során napi kapcsolatot tartunk megbízóink behajtási és egyéb részlegeivel is.


SZEMÉLYES FELKERESÉS

Ha a telefonos kapcsolatfelvétel nem vezet eredményre, elengedhetetlen a személyes felkeresés. Cégünk ezen területen dolgozó munkatársai, valamint a minősített alvállalkozói hálózat Magyarország teljes területén tevékenykedik, így minden olyan adós ügyfelet, aki a telefonos megkeresés során nem rendezte adósságát – függetlenül a tartozás összegétől –, személyesen is felkeresünk.


ESZKÖZ VISSZASZÁRMAZTATÁSA

Cégünk vállalja: gépjármű, ingatlan, egyéb, fedezetül szolgáló tárgyi eszközök visszaszármaztatását. Eredményességünk biztosítéka ebben a szolgáltatási körben a szigorú jogszabályi keretek között működő országos magánnyomozói partnerhálózat bevonása tevékenységünkbe. E hálózat munkájára támaszkodva végezzük a felderítést, a címbeazonosítást. A sikeres és jogszerű felderítői munka után cégünk szakszerű fellépését rendőri, illetve katonai múlttal rendelkező kollégáink biztosítják. A visszaszármaztatás során az eszközöket, gépjárműveket cégünk 24 órán belül a megbízó által megjelölt helyre szállítja, illetve ennek hiányában szerződött partnereink őrzött telephelyén tárolja.


FAKTORING ÜZLETÁG

A követeléskezelés hatékonyabbá és eredményesebbé tétele érdekében, szerződött üzleti partnerek közreműködésével az eszköz alapú finanszírozásra épülő pénzügyi technikát, a faktoring tevékenységet, meghatározó üzletágként kezeli a RETROAKTIV Kft. E területen mind az „élő” számlavásárlások, mind a minősített követelések vásárlása működik. E rövidtávú finanszírozási forma biztosításával megbízóink a hosszú fizetési határidők miatt a követeléseikben rekedt tőkét folyamatos készpénzre tudják váltani. A követelés megvásárlása után előre egyeztetett behajtási folyamat következik.


TANÁCSADÁS

Cégünk e szolgáltatását a jelenlegi gazdasági és pénzügyi helyzetben kialakult túlfinanszírozási kényszer hívta életre. A pénzintézetek, pénzügyi vállalkozások, lízingcégek extenzív növekedése a gyors hitelbírálati szűrőkön átjutott, nagyobb ügyfélszámmal érhető el. Ezzel egyenes arányban nő a lehetséges adósállomány, illetve a kétes kintlévőségek nagysága. Cégünk egyedi megbízás alapján és a megbízói portfoliókezelés részeként vállalja, hogy a hitel- és lízingszerződések tárgyát – ügyfélspecifikus módszerek segítségével kifejlesztett tematika szerint – a teljes futamidő alatt folyamatosan felülvizsgálja és ellenőrzi. Természetesen mindenkor figyelembe vesszük a megbízó ajánlásait és egyedi kéréseit.


JOGI KÉPVISELET

Megbízóink érdekeit maximálisan figyelembe véve törekszünk arra, hogy az érdekérvényesítés a legrövidebb időn belül és – hosszadalmas, akár évekig is elhúzódó, igen drága – peres eljárásokon kívül megtörténjen, eredményesen lezáruljon. Amennyiben erre nincs mód, a megszerzett információk alapján javaslatot teszünk a peres eljárás megindítására, vagy a követelés költségredukált leírására. A RETROAKTIV Kft. ügyvédi eljárása során, a megbízó jogi képviseletén kívül egyéb behajtási tevékenységet is végez. Az így kezelt ügyek jelentős része a költséges és időigényes végrehajtási, vagy felszámolási eljárás előtt realizálódik.